1. กรอกหมายเลข Tracer

ลงทะเบียน Tumi Tracer
(กรุณาเลือกจำนวนของผลิตภัณฑ์ TUMI เพื่อลงทะเบียน)

2. ลงทะเบียนให้สมบูรณ์

โปรดระบุกระเป๋าที่จะลงทะเบียนอย่างน้อย 1 ใบ ในขั้นตอนที่ 1.
กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่ากระเป๋านี้เป็นของใคร